6 nettområder

 

Eidsiva og Trønderenergi har helårlig avregning av effekt. Her er den beregnet pr måned for å være sammenlignbar med de andre selskapene.