Leverandører varmepumper

Leverandører av varmepumper og utstyr (alfabetisk liste):

ABK as, Oslo
Kontakt Per Stykket tlf: 02320,
Lokal montør på Sørlandet : Pedersen Comfort Senter
 
AF Energi
Har prosjektert anlegg til gartnerier
Midt-Norge. Kontakt Perry Dahl tlf.: 73 57 41 00 e-post: perry.dahl@afgruppen.no
 
Aquatherm
 
Båsum Brønnboring AS
 
 
Eptec Energi AS, Trondheim og Oslo
Tlf: 72 56 51 00 eller Bjørn Ove Fjørtoft 481 57 238
 
Fortum energi
 

Frio N​ordica

 
 
 
Futurum Energi AS, Asker
Har omfattende kompetanse og erfaring med grunnvarmeanlegg
Kontakt Bjørn Gleditsch Borgnes tlf: 97 47 25 78 e-post: bgb@futurum-energi.no
http://www.futurum-energi.no/
 
 
Gunnar Karlsen AS
 
IVT Naturvarme Rogaland
Tlf: 51 57 96 00,
 
 
KK Service, Telemark
Atle Skogen
    epost : atle@kkservice.no
    tlf.: 488 47 868
 
 
 
 
Nordisk Energikontroll AS
Har prosjektert varmepumpe i gartnerier. God kjennskap til styring av veksthusklima.
Kontakt Tor Sveine tlf: 913 09 703 e-post: tor@noen.no
 
 
Norsk Kulde AS
tlf: 901 777 00
 
 

SmartTekEnergi AS

Mer enn 30 års erfaring innen avfukting, varmepumper og rådgivning.

Harald Søfteland

Tlf.: 919 13 980

Mail: harald@smarttekenergi.no

www.smarttekenergi.no

 
Teknotherm Energy AS
Har levert kjøleanlegg til Gilde, Tine, Findus og andre. Leverer kun anlegg over 700 000 kWh.
www.teknotherm.no/
 
Thermocontrol AS
Kontakt Terje Lie, 22 90 32 00, e-post : terje@tco.as
 
Vann og energiteknikk AS
http://vetas.no/
 

Konsulenter

 

Asplan Viak 

B.O. Hilmo har kompetanse på grunnvannsuttak til varmepumpe 

http://www.asplanviak.no/

COWI AS

Rådgivende ingeniører Trondheim og Oslo
Jørn Stene  jost@cowi.no
 
GETHER AS
Helge Skarphagen har erfaring med varmepumper generelt og grunnvarme spesielt.
Tlf.: 982 94 070
 
Norsk Varmepumpeforening
 
Thermoconsult AS, Drammen