Lyssjekk

Energieffektivisering og redusert klimautslipp i veksthusnæringen

I prosjektet "Energieffektivisering og redusert klimautslipp i veksthusnæringen" vil NGF tilby en "lys-sjekk".

Godt og vel 1/3 av all energi som brukes i norske veksthus går til belysning. Da er det viktig at denne strømmen brukes effektivt. Alt utstyr eldes; Pærene gir mindre lys, reflektoren blir oksydert og kanskje skitten. Samtidig er moderne armaturer betydelig mer effektiv den gamle.

Lyssjekken går ut på å måle lysstyrken i µmol. Samtidig måles også spenningen ute i lampekretsen. Til slutt kan vi beregne hvor mye mer lys et renovert eller nytt anlegg ville gitt. Vi kan også beregne hvilke tiltak som kan lønne seg.   

 

Ta kontakt med energirådgiver hvis du ønsker "Lyssjekk".