Energibehov

Normalt energiforbruk i et gjennomsnittsgartneri. Tallene kan variere sterkt rundt dette avhengig av sted i landet og valgt produksjonsmetode.

 

Varme i veksthuset kan leveres av naturgass, biogass, elkjele, varmepumpe eller propan. Mineralolje er forbudt etter 2025, men kan fram til det brukes som spisslast på kalde dager. 

 

I et gartneri med flisfyring vil typisk 92 % av årsbehovet dekkes av denne energikilden ved normal dimensjonering. Resten er spisslast i form av el eller gass. 

 

I et gartneri med varmepumpe vil typisk 66 % av årsbehovet dekkes av denne energikilden ved normal dimensjonering. Resten er spisslast i form av el eller gass.